Reguli de prevenire specifice în sezonul cald

– Nu arunca la întâmplare ţigara nestinsă!

– Nu instala cuptorul, maşina de gătit sau bucătăria de vară în apropierea grajdurilor, şurilor, locurilor de depozitare a furajelor şi a altor materiale combustibile!

– Nu folosi focul deschis decât în vatra special amenajată şi curăţă vegetaţia din jurul ei!

– Nu folosi focul deschis în zonele afectate de uscăciune avansată!

– Asigură protecţia recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune faţă de efectul direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, şoproane etc.) sau, după caz, prin răcire cu perdele de apă rece!

– Asigură o rezervă de apă permanentă în gospodărie!

S.V.S.U. FINIS