Alte beneficii sociale

Acte necesare acordarii ajutorului de deces pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat sunt;

-CERTIFICAT DE DECES -IN ORIGINAL SI COPIE

-ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI

– ACTE DE STARE CIVILA ALE SOLICITANTULUI DIN CARE SA REZULTE GRADUL DE RUDENIE CU DECEDATUL SAU DUPA CAZ ACTUL CARE ATESTA CALITATEA DE MOSTENITOR ,TUTORE ,CURATOR ;

-ACTE DIN CARE SA REZULTE CA S-AU SUPORTAT CHELTUIEL OCAZIONATE DE DECES