Consilieri Comunali

HOTARARE

privind constituirea Consiliului local al

COMUNEI FINIS

Consiliul local al comunei Finis ;

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.112, 114, 116 alin 1 si 3, art 117 din OUG nr. 57/2019

-prevederile art.8 alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si functionare a cobsiliilor locale aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002 ;

In baza prevederilor art. 275 alin1 prin OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

ART.Cu data de 23.10.2020 se declara legal constituit Consiliul local al comunei Finis in urmatoarele componenta ;

Nr.crt.Numele si prenumeleLista pe care a candidat
012
1Berhencz FranciscPNL
2Trip Vasile LucianPSD
3Benedek IosifPSD
4Sora CalinPro- Romania
5Vura AlbertUDMR
6Onita RozinelPSD
7Fenesi Francisc IoanUDMR
8
9
10
Moce Sebastian -Calin
Ille Andrei
Ile Gheorghe
PNL
PNL
PSD
11Molnar Csaba -LajosUDMR
12Morar Mihai VictorPSD
13Ratiu Sebastian IoanPro- Romania