Consilieri Comunali

HOTARARE

privind constituirea Consiliului local al

COMUNEI FINIS

Consiliul local al comunei Finis ;

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.32 alin.(1) din Legea administratiei publice locale locale nr.215/2001 ,republicata cu modificarile si complementarile ulterioare ;

-prevederile art.8 alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si functionare a cobsiliilor locale aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002 ;

In temeiul prevederilor art. 34 alin. (2) art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea aedministratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

ART.Cu data de 24 IUNIE 2016 se declara legal constituit Consiliul local al comunei Finis in urmatoarele componenta ;

Nr.crt.Numele si prenumeleLista pe care a candidat
012
1Bar Costel -AlinPNL
2Boros AttilaPSD
3Boros GabrielPSD
4Budau Viorel-MariusPNL
5Egyed KarolyUDMR
6Groza OvidiuPSD
7Halasz FranciscUDMR
8Moce Sebastian -CalinPSD
9Molnar Csaba -LajosUDMR
10Morar Mihai VictorPSD
11Serb TeodorPNL