Reguli privind utilizarea focului deschis

Reguli privind utilizarea focului deschis pentru arderea miristii,vegetatiei uscate si resturilor vegetale

Persoanele fizice ce desfăşoară activităţi de ardere a miriştilor, stufului, a vgetaţiei ierboase, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, sunt obligate să respecte prevederile reglementărilor în domeniu:

  • arderea resturilor vegetale,gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
  • arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
  • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat ăn prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
  • arderea miristii se face cu respectarea urmatoarelor reguli:conditii meteorologice fara vant ;parcelarea miristii in suprafete de maximum 10 ha prin fasii arate;izolarea zonei de ardere de caile de comunicatie ,constructii ,culture agricole;desfasurarea arderii numai pet imp de zi;asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;asigurarea in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha a unui plug ,a unei cisterne cu apa a mijlocelor de tractare si a personalului de deservire
  • arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi: conditii meteorologice fara vant ;colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel in cat arderea sa poata fi controlata;curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m;desfasurarea arderii numai pe timp de zi;asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;supravegherea permanenta a arderii;stingerea totala a focului inainte de parasirea locului arderii;interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.

Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului”