PREVENIREA INCENDIILOR LA IGIENIZAREA TERENURILOR

  • Se interzice arderea resturilor vegetale în apropierea elementelor combustibile, precum şi folosirea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată.
  • Arderea se va face numai pe timp de zi, pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţa din localitate. Emiterea permisului de lucru cu foc se eliberează prin grija primarului, de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens.
  • Locul unde urmează să se efectueze arderea de resturi vegetale şi menajere trebuie să fie la cel puţin:
  • 50 m faţă de locurile cu pericol de explozie;
  • 100 m faţă de depozite de furaje şi liziera pădurii.
  • În paralel cu aceasta operaţiune, nu se va executa nici o altă activitate, deoarece acest lucru v-ar putea distrage atenţia şi totodată ar împiedica supravegherea permanentă a arderii.
  • Asigurarea până la finalizarea arderii de către personalul de supraveghere şi stingere, a eventualelor incendii.
  • Jarul şi cenuşa rezultate în urma arderii vor fi stinse prin stropire cu apă sau acoperire cu pământ, iar la plecare, asiguraţi-vă că nu a mai rămas jar nestins.
  • Pe timp de vânt, focul nu se va aprinde sub nici o formă, deoarece scânteile şi resturile aprinse pot fi purtate de vânt la distanţe mari, iar în contact cu materiale combustibile, produc incendii.
  • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul  forestier, construcţii, culturi agricole vecine şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile. Izolarea zonei de ardere prin executarea de fâşii arate.

Colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată şi curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m