MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA FONDUL FORESTIER

Pentru prevenirea declanşării incendiilor de pădure se vor respecta următoarele
măsuri de apărare împotriva incendiilor :

 • este interzis în pădure fumatul, focul deschis, aruncarea la întâmplare a
  ţigărilor şi chibriturilor aprinse precum şi amplasarea corturilor,
  autoturismelor şi a suprafeţelor de picnic în afara locurilor amenajate în acest
  scop;
 • la intrarea în pădure şi pe traseele turistice se vor amplasa panouri şi indicatoare cu
  texte adecvate privind prevenirea şi stingerea incendiilor de pădure;
 • se vor stabili şi marca drumurile permise circulaţiei autovehiculelor proprietate
  personală;
 • pe drumurile interzise ciculaţiei autoturismelor se monteaza bariere şi
  indicatoare corespunzătoare;
 • pe marginea drumurilor, şoselelor, căilor ferate ce trec prin păduri, se vor
  amenaja benzi izolatoare în zonele care prezintă pericol de incendiu, prin
  îndepărtarea litierei şi a resturilor combustibile pe o lăţime de 5-10 m;
 • în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea
  arborilor uscaţi, rupţi sau doborâţi de vânt, care pot favoriza extinderea
  incendiilor;
 • personalul din exploatările forestiere va fi instruit periodic asupra sarcinilor şi
  măsurilor de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate;
 • cantoanele, ocoalele, brigăzile silvice sau alte structuri vor avea asigurate
  lopeţi, furci, cazmale, topoare, târnăcoape,recipiente cu apă, în scopul stingerii
  incendiilor de pădure;
 • pentru prevenirea unor situaţii de urgenţă se vor organiza patrulări pe perimetrele supuse pericolelor de incendiu în scopul depistării oricăror evenimente negative;
 • în cazul unor incendii de pădure care pun în pericol populaţia, animalele şi bunurile materiale se va efectua evacuarea acestora în zone sigure şi realizarea intervenţiei pentru stingere de către forţele specializate.
  Totodată se impune cu necesitate informarea şi educarea copiilor (de către părinţi,
  cadre didactice) privind modul de comportare şi de respectare a măsurilor de prevenire
  a incendiilor la păduri.
  Stingerea incendiilor revine ca misiune pompierilor care dispun de tehnici si pregatire speciala.
  Stingerea incendiilor de paduri reprezinta o particularitate intrucat oamenii si constructiile, de regula, sunt in afara pericolului acestoara.
  Pentru asigurarea interventiei in cazul producerii incendiului de paduri sunt necesare formatiuni si mijloace specializate. In acest scop sunt destinate vehicule cu pompe si cisterne sau avioane si elicoptere. Un rol deosebit in asemenea situatii il are izolarea focului prin crearea de culoare de protectie (taierea si indepartarea copacilor pe anumite fasii su directii). In situatii deosebite rezultate bune dau, bombardamentele de aviatie cu bombe incarcate cu halogen sau bioxid de carbon.

ÎN CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAŢII DE URGENŢĂ
APELAŢI NUMĂRUL UNIC DE URGENŢĂ 112